การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่จะเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้การบาดเจ็บทางด้านกีฬาสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ทำให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีก่อนส่งไปพบแพทย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้แพทย์รักษาได้ง่ายขึ้น โดยการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่พบได้บ่อย มีดังนี้ ข้อเคล็ด ข้อแพลง เกิดจากมีการเ […]