การอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายเป็นข้อสำคัญอย่างมากเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวและยังช่วยลดอาการบาดเจ็บขณะออกลังกายอีกด้วย วันนี้เรามีวิธีการWarm up ฝากทุกคน 1.การอบอุ่นร่างกาย Warm up การอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมหัวใจ หลอดเลือด และกล้ามเนื้อให้พร้อมสำหรับการออกกำลัง ทำประมาณ 5-10 นาที 2.การเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อาจจะออกโดยการยกน้ำหนักเสริมคว […]