เข่าเสื่อมควรออกกำลังกายอย่างไร

เข่าเสื่อมควรออกกำลังกายอย่างไร
โรคเข่าเสื่อมเกิดได้กับทุกคนทุกช่วงวัยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุแต่อย่างใด โดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักร่างกายเกิดมาตรฐานเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้เสมอ โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอาการในกลุ่มข้ออักเสบที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ฉาบผิวกระดูกข้อต่อไว้ไม่ให้เกิดการเสียดสีกันเมื่อเคลื่อนไหว

เมื่อกระดูกอ่อนผุพังหรือบางลง กระดูกข้อต่อก็จะเสียดสีกัน จนเป็นผลให้เกิดอาการอักเสบ จะรู้สึกเจ็บปวดบริเวณข้อต่อจนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงไม่อยากออกกำลังกาย แต่ที่จริงแล้วคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมก็สามารถออกกำลังกายที่เหมาะสมได้เหมือนกันbleepshow.com

เริ่มจากการออกกำลังกายด้วยการยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อเบาๆ ก่อนออกกำลังกายเป็นการวอร์มอัพให้รางกายเราพร้อมสำหรับการออกำลังกายที่หนักขึ้น ไม่ควรออกกำลังกายที่มีการกระแทกเช่น วิ่งเร็วๆ เต้นแอโรบิกแบบหนักหน่วง แต่สามารถเคลี่อนไหวไปตามจังหวะได้ ที่นิยมมากที่สุดจะเป็นการปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำอย่างน้อยวันละ 30 นาที

แม้กระทั่งการยกน้ำหนักก็เหมาะกับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม เพราะนอกจากกล้ามเนื้อจะแข็งแรง กระดูกก็จะแข็งแรงตามมาด้วย แต่อย่าหักโหม และควรหยุดออกกำลังกายทันทีเมื่อเริ่มรู้สึกเจ็บ ผลที่ได้จากการออกกำลังกายจะทำให้กระดูกจะแข็งแรง กล้ามเนื้อแข็งแรงจนสามารถพยุงข้อต่อให้เข้าที่ และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติ

goin up