การออกกำลังกายที่ส่งผลต่อโรคหอบหืด

มีงานวิจัยที่ผ่านๆมาให้ข้อมูลว่าการออกกำลังกายมักจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคหอบหืด เนื่องจากโรคดังกล่าวจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการออกกำลังกายและทำให้ทางเดินหายใจแคบลง แต่เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล เผยถึงผลการศึกษาครั้งใหม่ที่อาจเป็นไปได้ว่า การออกกำลังกายจะช่วยปรับปรุงแก้ไขอาการโรคหอบหืดในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน

จากการสุ่มตัวอย่างผู้ร่วมทดลองที่เป็นผู้ใหญ่ 55 คน ที่เป็นทั้งโรคอ้วนและเป็นโรคหอบหืด ให้เข้าร่วมโครงการลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกาย เช่น แอโรบิก ยกน้ำหนัก และลดน้ำหนักที่มุ่งเน้นในเรื่องโภชนาการ การบำบัดทางจิตวิทยา การหายใจและยืดกล้ามเนื้อ โดยใช้เวลา 3 เดือน นักวิจัยพบว่ากลุ่มที่ลดน้ำหนักและการออกกำลังกายได้เพิ่มจำนวนการก้าวเป็นจังหวะมากกว่า 3,000 ก้าวต่อวัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกายพวกเขามีจำนวนก้าวเพียง 730 ก้าวต่อวันเท่านั้น และยังพบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายจะมีอาการหอบหืดเฉลี่ยประมาณ 15 วันต่อเดือน อีกทั้งสุขภาวะในการนอนหลับก็ดีขึ้น ลดอาการโรคซึมเศร้าและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

นักวิจัยเชื่อว่าการออกกำลังกายจะสามารถลดการอักเสบทางเดินลมหายใจได้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดคือความสามารถออกกำลังกายของผู้ป่วย และแม้ว่าการออกกำลังกายจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ว่าผู้ป่วยแต่ละคนต่างมีรายละเอียดของโรคที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสม.

goin up